ALIKA 247 ZC

ALIKA 247 ZC

  • ₱3,200.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Insecticide for the control of sucking and chewing pests in potato, stringbeans, eggplant, ampalaya, corn, mango, banana and rice.

BABALA: ANG PRODUKTONG ITO AY NAKALALASON KAPAG NALUNOK, NALANGHAP O NADIKIT SA BALAT. IWASANG MABILAD SA ARAW O MAHAMUGAN. ITABI SA MAALIWALAS NA LUGAR AT ILAYO SA PAGKAIN O PATUKA. IWASANG MAINITAN NG HIGIT SA 35C. MAG-INGAT SA PAGHALO AT PAGGAMIT NG PRODUKTO UPANG MAIWASANG MALAGYAN ANG MATA, BALAT O DAMIT. MAGSUOT NG DAMIT PANANGGALANG HABANG HUMAHAWAK NG PRODUKTO. MALIGO AT MAGPALIT NG DAMIT PAGKAPTAOOS MAGTRABAHO. LABHANG HIWALAY ANG DAMI PANANGGALANG. HUWAG KUMAIN, UMINOM O MANIGARILYO HABANG GUMAGAMIT NG PRODUKTO. MAGHUGAS NG KAMAY AT MUKHA BAGO KUMAIN, UMINOM O MANIGARILYO.